Kodėl NNZ pakuotė?

 • Pasaulinė aprėptis
 • Dėmesys vietos rinkai
 • Platus asortimentas
 • Inovatyvios tendencijos
 • Individuali pakuotė
 • Patikimumas ir etika
 • Tvarumas ir socialinis požiūris
Informacijos užklausa

Naudojimo sąlygos

 1. Bendros sąlygos
  1.1 Toliau išvardintos naudojimo sąlygos yra taikomos lankantis bei naudojantis NNZ svetainėje esančia informacija, įskaitant visus duomenis, failus ir pirminius kodus. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka su naudojimo sąlygomis, jis šia svetaine, bei joje esančiais pasiūlymais, naudotis negali.
  1.2 NNZ išlaiko teisę vienašališkai ir be perspėjimo naudojimo sąlygas keisti ir modifikuoti. NNZ apie padarytus pakeitimus lankytojui praneš pagrindiniame puslapyje.
   
 2. Autorinės teisės ir vartotojų teisės
  2.1 Visos teisės, nebent nurodyta kitaip, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, esančias šioje svetainėje, ir informacija esanti šioje svetainėje, įskaitant visus duomenis, failus ir pirminius kodus, priklauso NNZ.
  2.2 Šia svetaine bei joje esančia informacija ir failais lankytojui leidžiama naudotis tik griežtai asmeniniams tikslams, kaip spausdinant arba siunčiantis informaciją į kietajį diską, tačiau laikantis taikytinuose ir teisės aktuose nustatytais apribojimais.
  2.3 Draudžiama šioje svetainėje esančią informaciją, įskaitant visus duomenis, failus bei pirminius kodus, modifikuoti ir paveiksliukus naudoti be juos lydinčio teksto. Draudžiama bet kokią šios svetainės dalį saugoti ar dauginti kitame tinklapyje arba imituoti, jog kitas tinklapis atstovauja NNZ.
  2.4 Lankytojas arba trečioji šalis negali sukurti nuorodos, gilios nuorodos, arba tinklų sąsajos tarp šios svetainės ir bet kurios kitos svetainės be raštiško sutikimo iš NNZ.
  2.5 Kitoks svetainės naudojimas, išskyrus aukščiau išvardintas išimtis, yra draudžiamas. Visos teisės, kurios nebuvo paminėtos šiose naudojimo sąlygose, yra saugomos.
   
 3. Atsakomybė
  3.1 NNZ stengiasi, jog šioje svetainėje esanti informacija būtų teisinga, bet NNZ nesuteikia garantijos šios svetainės informacijos teisingumui ir išsamumui.
  3.2 Lankytojas yra atsakingas už visos šios svetainės informacijos naudojimą ir pats lankytojas turi patikrinti informacijos teisingumą ir išsamumą.
  3.3 NNZ nėra atsakinga už padarytą žalą, sukeltą šių veiksnių:

a. šios svetainės turinio ar informacijos naudojimo;
b. šioje svetainėje esančių nuorodų į kitas svetaines turinio naudojimo, arba bet kokios svetainės, kuri turi nuorodą į šią svetainę naudojimo;
c. trečiųjų šalių teisių pažeidimų, sukeltų dėl šioje svetainėje esančios informacijos naudojimo.

Aukščiau išvardinti punktai negalioja, jeigu žala yra sukelta dėl NNZ sąmoningų tikslų arba aplaidaus neatsargumo.

3.4 Jeigu susitarimai tarp lankytojo ir trečiųjų šalių yra vykdomi šioje svetainėje, NNZ jokiais būdais nedalyvauja šiuose susitarimuose . Šios naudojimo sąlygos tokiems sandoriams nėra taikomos ir NNZ nėra atsakinga už žalą ir susijusias pasekmes, sukeltas tokių sandorių.
3.5 Nors NNZ sieka užtikrinti 24 valandų prieigą prie šios svetainės, NNZ nėra atsakinga už bet kokią žalą, sukeltą nebūnant prieigos prie svetainės. Prieiga prie svetainės gali būti laikinai arba nuolatiniai sustabdyta be išankstinio perspėjimo. NNZ turi teisę, nenurodant priežasčių, bet kokiam lankytojui ar trečiajai šaliai nutraukti prieigą prie šios svetainės ir pasilieka teisę tą vykdyti, naudojantis techninėmis priemonėmis. NNZ nėra atsakinga už bet kokią to sukeltą žalą.

4. Įranga
4.1 Lankytojas yra atsakingas už visą kompiuterinės įrangos ir kitų prietaisų įsigijimą, naudojimą ir priežiūrą, kurie reikalingi šios svetainės naudojimui. NNZ neatsako už bet kokią žalą, sukeltą lankytojo įrangai lankantis ar naudojantis šia svetaine.

5. Asmeninė informacija
5.1 Lankytojo asmeninė informacija ar duomenys gali būti renkama ir apdorojama NNZ, jam lankantis šioje svetainėje. Informacija dėl lankytojų asmeninės informacijos rinkimo ir apdorojimo yra patalpinta NNZ Privatumo Politikoje.

6. Taikomi įstatymai ir ginčai
6.1 Lietuvos Respublikos įstatymai turi viršenybę prieš šias naudojimo sąlygas ir bet kuriuos (kitus) susitarimus tarp lankytojo ir NNZ. Ginčai, neišspręsti abipusiu susitarimu, bus sprendžiami Vilniuje, pagal Lietuvos įstatymus. Tai nepaveikia lankytojo teisės apeliuoti remiantis vietiniais ar tarptautiniais įstatymais ar susitarimais, jeigu šios teisinės nuostatos taikytinos santykiams tarp NNZ ir lankytojo.
6.2 Lankytojas yra atsakingas už šalies, iš kurios lankosi šioje svetainėje, taikytinų teisės aktų laikymąsi.
6.3 Jeigu pasirodys, jog šios naudojimo sąlygos yra dalinai arba visiškai neįpareigojančios, ar galimai atšauktinos, tikimasi, jog šalys susitarė naudoti tuos Naudojimo Sąlygų punktus, kurie labiausiai atitinka jų tikslą ar funkciją reprezentuojantį susitarimą ir tai nepaneigia anuliavimo arba atšaukimo.
6.4 Šių naudojimo sąlygų originalo kalba yra olandų. Todėl olandiškas tekstas turi teisinę viršenybę.

Apie NNZ

NNZ yra tarptautinė įmonė, kuri specializuojasi vaisių ir daržovių sektoriaus bei pramonės pakuočių klientams srityje. Nuo pat įkūrimo 1922 m. šeimos verslas stabiliai augo į organizaciją, kurioje dirba apie 250 darbuotojų ir yra platus pasaulinis savų filialų ir partnerių tinklas.

Šio tinklo stiprybė yra gebėjimas didinti savo konkurencingumą. Kaip ir NNZ, mūsų tinklo partneriai gali būti apibūdinami kaip tvarūs ir socialūs produktų lyderiai, orientuoti į vartotoją, novatoriški, kryptingi, lankstūs ir skaidrūs, patikimi ir etiški.

Mes NNZ darbuotojus laikome geriausiu savo turtu. Esame įsitikinę, kad dėl to atsiranda daugiau kūrybiškumo ir produktyvumo, o tai yra itin svarbu mūsų klientams, tiekėjams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims. Siekiame dirbti labai asmeniškai, aistringai ir maloniai pagal planą, kurį sukūrėme kartu. Mūsų šūkis yra: „Kartu geriau“. Kartu mes sukuriame klientams tvarų pritaikymą, logistikos sprendimų ir inovacijų.

Mes galime patenkinti šį poreikį pasitelkdami savo dukterines įmones strateginėse vietose įvairiose šalyse. Dirbame su klientais ir įvairiais komandos profesionalais; medžiagų, maisto technologijų, grafinio dizaino ir rinkos tyrimų specialistais. Kartu dirbame su individualiais produktais nuo koncepcijos iki rinkos pradžios. Kiekvienai grandinės jungčiai siūlome konkretiems klientams pritaikytus sumanius sprendimus!

Mūsų standartinį asortimentą sudaro tinkliniai maišai, džiuto maišai, popierinės pakuotės, austiniai PP maišai, plėvelės, folijos, indeliai, didmaišiai ir padėklų stabilizavimo medžiagos. NNZ taip pat tiekia individualias pakuotes. Visoms pakuotėms taikome aukščiausius tvarumo, efektyvumo ir maisto saugos standartus. Taigi mūsų klientai turi naudos iš puikių pirkimo sąlygų ir aukštos kokybės produktų.