Kodėl NNZ pakuotė?

 • Pasaulinė aprėptis
 • Dėmesys vietos rinkai
 • Platus asortimentas
 • Inovatyvios tendencijos
 • Individuali pakuotė
 • Patikimumas ir etika
 • Tvarumas ir socialinis požiūris
Informacijos užklausa

Carbon Footprint

NNZ ambicijos mažinant anglies dioksido pėdsaką atmosferoje

Mūsų politika

Mūsų politikoje yra pabrėžta, jog NNZ grupė turi stengtis sumažinti jos poveikį gamtai, ten kur tai įmanoma. Pagrindinė mūsų grupės strategija yra gerinti ne tik opeatyvinę veiklą, bet ir mažinti potencialiai žalingas emisijas, kurios pakenktų sausumai, vandeniui ir orui.

Mūsų galutiniai tikslai ir metodai norint tą pasiekti

NNZ galutinis tikslas yra siekti, jog kompanija turėtų kuo įmanoma mažesnį anglies balansą. Kad tas būtų įmanoma, NNZ turi:

 • Laikytis visų dabartinių energijos įstatymų, siekiant patenkinti ar kompensuoti taikytinus jų tikslus;
 • Minimizuoti atliekas, skatinti rūšiavimą ir naudoti perdirbtus produktus, kad tai padėtų mažinti sąvartynų naštą, ir tuo pačiu mažinti metano gamybą;
 • Tęsti energijai taupio dizaino kūrimą ir skatinimą, ir tuo pačiu anglies kiekį mažinantį pakavimo medžiagų naudojimą ir konceptus, vardan mūsų Partnerių;
 • Skatinti tarp mūsų darbuotojų gamtos tausojimą, sąmoningumą ir atsakomybę;
 • Siekti kur įmanoma toliau gerinti NNZ daromą gamtos tausojimo veiklą;
 • Pradėti pasiruošimus/tyrimus energiją taupančių ir anglį mažinančių instaliacijų ir reikmenų naudojimui visoje Grupėje;
 • Įvertinti potencialią nuotolinio darbo iš namų naudą, ten kur tai būtų praktiška;
 • Įvertinti potencialią anglį kompensuojančių veiksmų naudą, tokių kaip medžių sodinimas ir saulės energijos naudojimas.

Iki šiol įvykdyti veiksmai:

 • Tvarių pakavimo konceptų, padedančių sumažinti maisto švaistymą, vystymas:
  - Unikali nauja obuolių pakuotė
  - Pakuotė pagerinanti kekinių pomidorų tinkamumo laikotarpį
  - Pakavimo plėvelė sukurta sumažinti pomidorų žaliavimą ir dygimą
 • Narystė „Benefits of Nature“ dėl anglies pėdsako apskaičiavimo.
  NNZ tapo aktyvi „Benefits of Nature“ programos narė. Tai mums leidžia įvertinti mūsų produkcijos pėdsaką bei naujų medžiagų ir logistikos kanalų poveikį: http://www.benefitsofnature.eu/. Anglies pėdsakas tai yra būdas apskaičiuoti kažko poveikį gamtai. Pėdsako skaičiavimas „Benefits of Nature“ turi iki 33 skirtingų faktorių. Kai apskaičiavimas užbaigiamas, yra sužinomas visas kompanijos poveikis gamtai, įskaitant visus jos procesus ir produkciją. Matosi pėdsako struktūra: iš kiekvieno produkto galima matyti kiek kiekviena naudojama medžiaga, naudojama jo gamybai, paveikia gamtą. Visuose to lygiuose matoma, kurie faktoriai nulemia šį poveikį, ir kur galima būtų patobulėti.
 • Tvari/Ekologiškai draugiška pirkimo politika;
 • Programos tolesniam transporto departamento logistikos efektyvumo tobulinimui;
 • NNZ grupės skrydžių atstumų CO2 kompensacija sodinant medžius. https://www.treesforall.nl/;
 • Energiją taupančio apšvietimo instaliavimas mūsų ofisuose ir sandėliuose Groningene ir Rilande;
 • Saulės energijos skydėlų instaliavimas pagrindiniame biure Groningene.

Ši politika aiškiai nustato atsakomybę ir procedūras, kurios vykdomos norint pasiekti Grupės nustatytus tikslus visuose jos veiklos aspektuose, kuriais siekiama pagerinti gamtos tausojimą, įskaitant CO2 ir metano emisijų sumažinimą.

NNZ Grupės taryba

Mr. Len Boot, Mr. Hands Neu, Mr. Rob Abel

Apie NNZ

NNZ yra tarptautinė įmonė, kuri specializuojasi vaisių ir daržovių sektoriaus bei pramonės pakuočių klientams srityje. Nuo pat įkūrimo 1922 m. šeimos verslas stabiliai augo į organizaciją, kurioje dirba apie 250 darbuotojų ir yra platus pasaulinis savų filialų ir partnerių tinklas.

Šio tinklo stiprybė yra gebėjimas didinti savo konkurencingumą. Kaip ir NNZ, mūsų tinklo partneriai gali būti apibūdinami kaip tvarūs ir socialūs produktų lyderiai, orientuoti į vartotoją, novatoriški, kryptingi, lankstūs ir skaidrūs, patikimi ir etiški.

Mes NNZ darbuotojus laikome geriausiu savo turtu. Esame įsitikinę, kad dėl to atsiranda daugiau kūrybiškumo ir produktyvumo, o tai yra itin svarbu mūsų klientams, tiekėjams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims. Siekiame dirbti labai asmeniškai, aistringai ir maloniai pagal planą, kurį sukūrėme kartu. Mūsų šūkis yra: „Kartu geriau“. Kartu mes sukuriame klientams tvarų pritaikymą, logistikos sprendimų ir inovacijų.

Mes galime patenkinti šį poreikį pasitelkdami savo dukterines įmones strateginėse vietose įvairiose šalyse. Dirbame su klientais ir įvairiais komandos profesionalais; medžiagų, maisto technologijų, grafinio dizaino ir rinkos tyrimų specialistais. Kartu dirbame su individualiais produktais nuo koncepcijos iki rinkos pradžios. Kiekvienai grandinės jungčiai siūlome konkretiems klientams pritaikytus sumanius sprendimus!

Mūsų standartinį asortimentą sudaro tinkliniai maišai, džiuto maišai, popierinės pakuotės, austiniai PP maišai, plėvelės, folijos, indeliai, didmaišiai ir padėklų stabilizavimo medžiagos. NNZ taip pat tiekia individualias pakuotes. Visoms pakuotėms taikome aukščiausius tvarumo, efektyvumo ir maisto saugos standartus. Taigi mūsų klientai turi naudos iš puikių pirkimo sąlygų ir aukštos kokybės produktų.